oktober 2016

Høsttrening

Det å sykle til og fra jobb har i alle år vært en del av hverdagstreningen. I mai flyttet jobben til Langhus, og det å sykle en vei økte fra 13 til 31 km. Istedenfor to til tre ganger med sykling t...
hits